MiniRec 2018

Ja és aquí la XVIII edició del REC, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona! Des del 2017, i amb la col·labo­ració del Fes­ti­val Mini­pop, el Mini­REC agrupa un seguit d’acti­vi­tats i pel·lícules pen­sa­des per a tots els públics amb el clar objec­tiu d’apro­par el fes­ti­val al públic més fami­liar. Gau­dir d’una bona pel·lícula, par­lar amb el direc­tor, par­ti­ci­par d’un taller cine­ma­togràfic o apren­dre que sobre l’audi­o­vi­sual són algu­nes de les acti­vi­tats que inclourà el Mini­REC. No es tracta de pro­gra­mar específica­ment pel públic infan­til sinó més aviat d’incloure dins la pro­gra­mació pel·lícules que apro­pin el mon adult i l’infan­til, com­par­tint una història i una experiència. Fer que adults i petits gau­dei­xin con­jun­ta­ment del fes­ti­val i s’endin­sin dins el mon del cinema. En defi­ni­tiva viure i com­par­tir la cul­tura entre dife­rents gene­ra­ci­ons.

Tallers MiniRec

Els tallers MiniRec es duran a terme al Teatret del Serrallo i són els següents:

Dissabte 1 de desembre a les 17.30h i abans de la projecció de SUPA MODO farem un taller de súper herois per poder anar a veure la pel·lícula ben equipats. Porteu el vostre nino preferit que el convertirem en súper heroi. També ens farem màscares perquè surtin tots els nostres súper poders! Al Teatret del Serrallo.
El cost del taller és de 2€ i us podeu inscriure via facebook o enviant un mail a info@minipop.cat. Places limitades!

I diumenge 2 de desembre després de la projecció de SANTA& CIA us proposem un taller de pompons de Nadal, per guarnir el nostre arbre de manera original.

Les activitats, recomanades per totes les edats, tenen un preu simbòlic de 2 euros per nen/a i cal inscripció prèvia a info@tecletes.org.

Pel·lícules DISSABTE 1 DE DESEMBRE

Mirai, mi hermana pequeña // Dissabte 1, 16:30h TEATRET DEL SERRALLO

Director Mamoru Hosada
País Japó // Idioma VO Japonés/SUB castellà // Year 2018 // Duration 98′
Cast Gen Hoshino, Haru Kuroki i Koji Yakusho

Un jardí secret ens per­met viat­jar en el temps i conèixer als nos­tres avant­pas­sats de la mà de la nos­tra ger­mana del futur. Una pel·lícula sobre la gelo­sia, l’amor i les dife­rents gene­ra­ci­ons, ten­dre i real amb pin­ze­lla­des de fan­ta­sia i ima­gi­nació. MIRAI ens des­co­breix les emo­ci­ons de ser el germà gran.

Supa Modo // Dissabte 1, 18:30h TEATRET DEL SERRALLO

Director Likarion Wainaina
País Kenya i Germany // Idioma VO Suajili, Anglès i Kikuyu/SUB Castellà // Year 2018 // Duration 74′
Cast Stycie Waweru, Maryanne Nungo i Nyawara Ndambia

Aquesta és una pel·lícula que parla sobre la mater­ni­tat, sobre la mort immi­nent, però que és sobre­tot un cant a la vida, que ens parla d’heroïnes i car­re­gada d’emo­ci­ons i que ens trans­porta a una petita població de Kenya on tots els habi­tants aca­ben essent els pro­ta­go­nis­tes reals.

Pel·lícules DIUMENGE 2 DE DESEMBRE

The Breadwinner // Diumenge 1, 12h TEATRET DEL SERRALLO i Diumenge 9, 16h ANTIGA AUDIÈNCIA

Director Nora Twomey
País Canadà, Irlanda, Luxemburg // Idioma VO Anglès Sub. Català / Castellà // Year 2017 // Duration 94′
Cast Saara Chaudry, Soma Bhatia i Noorin Gulamgaus

La Par­vana és una nena d’onze anys que viu a la capi­tal d’Afga­nis­tan, Kabul, durant el període de domini dels tali­bans. Quan el seu pare és detin­gut, els mem­bres de la família es que­den sense recur­sos i, ja que les dones tenen pro­hi­bit sor­tir al car­rer soles, deci­dei­xen trans­for­mar la Par­vana en un noi perquè pugui anar a com­prar men­jar.

De l’estudi que va crear El secreto del libro de Kells i La canción del mar, ens arriba aquesta pel·lícula cap­ti­va­dora sobre la valen­tia, els vin­cles fami­li­ars, la superació i la lle­ial­tat en temps de guerra. La història d’una heroïna que s’enfronta amb coratge i ima­gi­nació al moment de misogínia i violència que li ha tocat viure.

Nomi­nada a l’Oscar a Millor Pel·lícula d’Ani­mació. Sub­ti­tu­lada al català amb el suport del Depar­ta­ment de Cul­tura de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya

Santa Claus & Cia // Diumenge 2, 16:30h TEATRET DEL SERRALLO

Director Alain Chabat
País França // Idioma VO Francès/SUB Castellà // Year 2017 // Duration 99′
Cast Alain Chabat, Audrey Tautou, Pio Marmai, Golshifteh Farahani i Bruno Sanches

Amb la ciu­tat de París com a teló de fons, viu­rem les aven­tu­res d’un Santa Claus que ha de tro­bar vita­mina C per curar els follets cons­ti­pats i així tenir totes les jogui­nes a punt de cara a la nit de Nadal.

Girl in Flight (La Fuga)// Diumenge 2, 18:30h TEATRET DEL SERRALLO

Director Sandra Vannucchi
País Espanya // Idioma VO Italià/ SUB Català // Year 2017 // Duration 78′
Cast Donatella Finocchiaro, Filippo Nigro i Lisa Anderozzi

Una esca­pada, un nou món que s’obre. Noves rea­li­tats, com­pli­ci­tats i una Roma des­co­ne­guda. El pas a l’ado­lescència, l’amis­tat i la lluita con­tra els este­re­o­tips. Aven­tu­res per uns i quo­ti­di­a­ni­tats pels altres i, de fons, des­taca la relació amb els pares i la família en una etapa de rea­fir­mació de la pròpia iden­ti­tat.

Entrades MINIREC!

Ja teniu les vostres entrades pel Minirec? Podeu comprar-les a La Cantonada, El Lloro i Shiva Music i també el mateix dia de la projecció, mitja hora abans a les taquilles del Teatret del Serrallo.

Els preus són de 6€ (1 adult + 1 nen de fins a 12 anys). Si a banda voleu fer algun dels tallers, el preu és de 8 € (1 adult + 1 nen) pe:lícula + taller.

Amb la col·labo­ració de: